Brood om van te leven
Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie
Brood om van te leven
€ 49,90
Auteur :
Aurelius Augustinus (354-430)
Vertalers :
Augustinus-vertalingen bij het Augustijns Instituut, Hans Tevel, Hans van Reisen
ISBN:
9789463401012
Verwacht:
29-09-2017
Omvang:
488 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Leverbaar:
Verwacht
Inkijkexemplaar
Aantal:
Brood om van te leven

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

“Wie anders voedt ook nu de hele wereld dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept?” De vraag is afkomstig uit de eerste verhandeling in deze bundel en vormt de afsluiting van een plechtige inleiding op een prachtige toespraak van Augustinus (354-430). De bisschop van het Noord-Afrikaanse Hippo Regius geeft daarin een zorgvuldige toelichting op een bekend verhaal uit het evangelie volgens Johannes (6,1-14). De evangelieschrijver bericht ons daarin over een wonderbaarlijk teken van Jezus, waarbij een omvangrijke menigte rijkelijk wordt gevoed met slechts vijf gerstebroden en twee vissen. In de verhandeling komt bijna elk onderdeel van het evangelieverhaal aan de orde.

Deze bundel bevat de verhandelingen 24-54 en vormt een vervolg op de uitgave Geef mij te drinken (1-23). Ook de verhandelingen van deze tweede serie zijn oorspronkelijk als preek gehouden. Zij vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 6 tot en met 12 van het Johannesevangelie. De preken zijn kort na elkaar uitgesproken. Daardoor geven ze een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als predikant en pastor. Dit boek biedt van deze preken de eerste volledige Nederlandse vertaling.

De titel van het boek Brood om van te leven verwijst naar Joh 6,35 en 48. Jezus duidt zich daar aan als het brood dat leven geeft. De evangelist beschrijft hoe daarover misverstanden ontstaan. Die zijn zoals zo vaak het gevolg van al te letterlijke interpretaties van Jezus’ woorden. Naar Augustinus’ overtuiging is ook het voorgelezen woord uit de Schrift brood dat leven geeft.

De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. Men kan alleen maar grote bewondering hebben voor de zorgvuldige manier waarop Augustinus de soms moeilijke toespraken van Jezus in dit evangelie geduldig voor zijn toehoorders en toekomstige lezers heeft toegelicht.

Boekpresentatie en studiedag Brood om van te leven
Het Augustijns Instituut organiseert op vrijdag 29 september 2017 voor de zeventiende keer een studie- en ontmoetingsdag (met boekpresentatie). De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut.

Locatie
Catharijneconvent, auditorium
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

Programma
10.00 u aankomst en ontvangst
10.30 u  opening door dr. Joop Smit O.S.A.
(voorzitter van de advies- en beleidscommissie van het Augustijns Instituut)
10.45 u lezing door dr. Lieuwe van Kampen (Haarlem) 
Wonderen volgens Johannes: tekens van identiteit
11.30 u mogelijkheid tot gesprek
11.45 u  pauze
12.00 u lezing door dr. Dick Akerboom (Nijmegen)
Geloof en je hebt gegeten: Augustinus en Luther over Christus’ aanwezigheid in de eucharistie
12.45 u  mogelijkheid tot gesprek
13.00 u  lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 u heropening door dagvoorzitter dr. Arnold Smeets
14.15 u  lezing door drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)
Brood om van te leven: beschouwingen bij Augustinus’ toelichtingen op Johannes 6-12.
14.45 u  parallelle leesgroepen
15.30 u  boekpresentatie en aanbieding van het eerste exemplaar Aurelius Augustinus - Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie 
ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen.
16.00 u borrel (en afhalen bestellingen bij boekentafel)
16.30 u afscheid en sluiting

Schriftelijke aanmelding vóór 22 september a.s. bij:
Augustijns Instituut
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht 
e-mail: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
en door overmaking van de deelnamekosten: € 15,00 per persoon op IBAN NL 55 INGB 0000 265392 t.n.v. Augustijns Instituut o.v.v. ontmoetingsdag 2017
(gratis voor studenten (op vertoon van een collegekaart), voor medewerkers verbonden aan het instituut en voor augustijnen)

bereikbaarheid Catharijneconvent
- lopend vanaf station Utrecht Centraal (20 minuten):
via het Stationsplein naar de Catharijnesingel en die oversteken; 
rechtdoor naar Mariaplaats; rechtsaf Springweg; 
vervolgens vijfde straat links: Haverstraat; 
Oudegracht oversteken en eerste straat rechts Lange Nieuwstraat. 
- per openbaar vervoer vanaf station Utrecht Centraal 
(max. 30 minuten): 
lopen naar Perron CS aan de Jaarbeurszijde;
bus 22 richting Museumkwartier; uitstappen halte Korte Smeestraat; 
100 meter lopen in noordwestelijke richting.
- met de auto? Reken dan 45 minuten vanaf de grote weg naar
de binnenstad. U kunt parkeren in de parkeergarage aan de Springweg.

boekentafel
Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met alle thans verkrijgbare Nederlandse augustinusvertalingen. 
Vanzelfsprekend liggen daar ook exemplaren van het nieuwe boek ‘Brood om van te leven’ te koop.