Possidius, Het leven van Augustinus
Biografie uit de vijfde eeuw, met een lijst van al zijn werken
Possidius, Het leven van Augustinus
€ 19,90
Auteur :
Possidius van Calama
Vertalers :
Paul van Geest, Vincent Hunink
ISBN:
9789463400220
Verschenen:
31-10-2016
Omvang:
192 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Aantal:
Possidius, Het leven van Augustinus

Ingeleid door Paul van Geest 
Vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink 

In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.

Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus’ leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus’ boeiende persoonlijkheid.

In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius’ appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus’ geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest.