Thascius Caecilius Cyprianus

De Heilige Cyprianus (Thascius Caecilius Cyprianus), was een belangrijke bisschop van Carthago en vroeg-christelijk schrijver uit de 3e eeuw. Hij is waarschijnlijk van rijke Punische of Berberse komaf en pas later in zijn leven bekeerd.

 
 
Alle auteurs