Annemarie Six-Wienen

Drs. Annemarie Six-Wienen (1968) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2010 studeert zij theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Zij was docente in het voortgezet onderwijs en werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 
 
Alle auteurs