Guerric Aerden ocso

Guerric Aerden (1955) is cisterciënzermonnik en priester van de abdij van Westmalle, waar hij onder andere de taak van novicemeester uitoefent en een groep cisterciënzerleken begeleidt.

Hij studeerde filosofie en theologie en bekwaamde zich in de spiritualiteit van het twaalfde-eeuwse cisterciënzerreveil. Hij is redacteur van De Kovel, monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Hij vertaalde onder meer de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry (Kampen 2005) en samen met Krijn Pansters Ommekeer van Bernardus van Clairvaux (Budel 2009). 

 
 
Alle auteurs