Patrick Lateur

Patrick Lateur (°1949, Beveren-Leie), classicus, publiceert dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen. Hij is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen, lid van het Guido Gezellegenootschap en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2005 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

 
 
Alle auteurs