Hubert Bisschops

Hubert Bisschops ofs (geboren te Hoensbroek in 1943)  is lid van de werkgroep Studie en Vorming Franciscaanse Beweging. Hij promoveerde op het onderzoek Franciscus van Assisi: mysticus en mystagoog, werkte mee aan het opnieuw vertalen en toelichten van Franciscus’ geschriften, en begeleidt groepsgewijs of individueel bij het lezen daarvan.

 
 
Alle auteurs