Marcus Valerius Martialis

Marcus Valerius Martialis was een Romeins schrijver. Hij werd omstreeks 40 (na Chr.) geboren en overleed in 104 na Chr. De periode waarin Martialis leefde staat wat betreft materiële welvaart bekend als de bloeiperiode van het Romeinse Rijk.

 
 
Alle auteurs