Joep de Hart

Joep de Hart is socioloog, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar Kerk en Wereld aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij doet onderzoek naar godsdienstige ontwikkelingen, maatschappelijke participatie en civil society. Recente publicaties zijn o.a. Maak het nieuw! (SCP, 2011), Zwevende gelovigen (SCP, 2013), Religion and civil society in Europe (Springer, 2013), Geloven binnen en buiten verband (SCP, 2014) en Verenigd in verandering (SCP, 2014). E-mail: j.de.hart@scp.nl.

 
 
Alle auteurs