Pieter Beullens

Pieter Beullens doceert Grieks en Latijn in Antwerpen. Als onderzoeker is hij verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceert over de middeleeuwse en vroegmoderne Latijnse vertalingen van Aristoteles, en over de receptie van de zoölogische en natuurkundige werken van de filosoof in dezelfde periode.

 
 
Alle auteurs