Berend Kamphuis

Drs. B. (Berend) Kamphuis was sinds 2000 bestuurder in het MBO respectievelijk VO. Vanaf november 2019 is hij bestuurder van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Hij was lid van de Onderwijsraad en werkte mee aan de totstandkoming van de Code Goed Onderwijsbestuur VO in 2019. 

 
 
Alle auteurs