Erik Meganck

Erik Meganck studeerde filosofie en theologie. Hij was gastdocent aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte in Leuven. Thans is hij docent aan het International Institute Canon Triest en aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanistiek.

 
 
Alle auteurs