Butler, Negri en Zizek
Een inleiding op de hedendaagse linkse filosofie
Butler, Negri en Zizek
€ 16,90
Auteurs :
Bart van der Steen, Jasper Lukkezen, Leendert van Hoogenhuijze
ISBN:
9789460361463
Verschenen:
02-09-2013
Omvang:
144 pagina's
Leverbaar:
Uitverkocht
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Vrouwen nieuwsbrief, juni 2014
"Het blijft pittige kost, maar deze inleiding maakt een aantal revolutionaire ideeën zeker toegankelijker."
Trees van Montfoort

Op: http://socialisme.nu/blog/nieuws/40354/filosofen-die-de-wereld-verschillend-interpreteren
"Wie op zoek is naar relatief toegankelijke en beknopte samenvattingen van het denken van de drie besproken filosofen zal dit een nuttig boek vinden. Alle auteurs slagen er op knappe wijze in om de kern van de besproken filosofieën te vangen. Dat de essays toch nog taaie kost blijven voor wie niet is ingevoerd in de hedendaagse filosofie is hen – gezien de complexiteit van de besproken theorieën – nauwelijks kwalijk te nemen."
Jeroen van der Starre

Op: Website Civis Mundi, zie http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2265&
"Probleem is dat deze linkse denkers [Butler, Negri en Zizek] zich daarbij bedienen van een obscure, en dus moeilijk toegankelijke schrijfstijl. Daarom valt de uitgave van dit boek zeer toe te juichen. Het beoogt hun ideeën meer toegankelijk maken voor een breder publiek."
Wim Couwenberg

In: De as, 195

"Het keurig uitgegeven boek prikkelt en dat is alleen maar goed."
Dick de Winter

In: Friesch Dagblad, 21 december 2013
"Het doel van het boek is om de belangrijkste ideeën van Butler, Negri en Zizek te verklaren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daar zijn de auteurs vrij goed in geslaagd."
(...)
"Deze bundel is een mooie introductie op het leven en werk van drie boeiende 'bevrijdingsfilosofen'."
Rogier van der Wal

In: NDB Biblion, 27 november 2013
"In Nederland is het moeilijk om een laagdrempelige inleiding in het denken van deze denkers te vinden, maar met de bundel 'Butler, Negri en Zizek' onder redactie van Bart van der Steen, Jasper Lukkezen en Leendert van Hoogenhuijze is die leemte voorlopig enigszins gevuld. In dit boek slagen vier Duitse experts op het gebied van de linkse filosofie erin om Butlers post-feministische 'queer politics', Negri's ideeën over globalisering, de 'multitude' en post-operaïsme, en Zizeks ideologiekritiek van kapitalisme en democratie en zijn fascinatie voor Leninisme voor een breed publiek toegankelijk te maken. De teksten zijn vlot lezend vertaald."
Dr. Taede A. Smedes

In: i-Filosofie, no. 3

"Dat links leeft, bewijst hij [Bart van der Steen] ook met het boek Butler, Negri en Zizek, een inleiding op de hedendaagse linkse filosofie, waarvoor hij de artikelen, geschreven door kenners van deze drie radicale filosofen, uit het Duits vertaalde. Samen met Jasper Lukkezen en Leendert van Hoogenhuijze vormde hij de redactie."
(...)
"Ze vormen de broodnodige reactie op verstarde concepten en ideeën, zowel van links als van rechts. Het is de verdienste van Bart van der Steen en zijn collega’s dat ze met hun uitstekend leesbare boek deze drie toonaangevende denkers bij een groter publiek introduceren."
Paul Troost

Op: http://www.doorbraak.eu/explosieve-kracht-subversieve-ideeen/
"Waar de samenstellers zeker in zijn geslaagd, is om de belangrijkste ideeën van Butler, Negri en Žižek te verklaren en toegankelijker te maken voor een breder publiek. De bijdragen, waarbij inbegrepen een biografische schets, zijn zo geschreven dat er geen bijzondere voorkennis is vereist. Daarbij worden hun ideeën telkens weer geïllustreerd door sprekende voorbeelden."
Ron Blom 

In: Tertio, 23 oktober 2013
"Eigenlijk is het waanzin om de filosoife van de veelschrijver Zizek op veertig bladzijden samen te vatten. Toch zijn de samenstellers van dit boek daar wonderwel in geslaagd."
Geert de Cubber 

Op: http://vrouwenvannu.nl/landelijk/boekbesprekingen
"Om het oorspronkelijke, bepaald niet toegankelijke, werk van deze hedendaagse linkse denkers beter te kunnen begrijpen werd deze inleiding geschreven. In een aantal heldere besprekingen wordt hun belangrijkste werk verklaard."
(...)
"Conclusie: Voor filosofie gespreksgroepen zijn zeker de ideeën van Judith Butler een interessant onderwerp, waarbij dit prettig leesbare boekje een goed hulpmiddel kan zijn."
Hannie Dekker-Stroosnijder

In: Trouw, 18 september, 2013
"
Wie toch de moed heeft de hele bundel uit te lezen krijgt wel een aardig beeld van waar het Bulter, Negri en Žižek ongeveer om te doen is."
Wilfred van de Poll 

Op: http://www.grenzeloos.org/2013/09/17/een-kennismaking-met-gevaarlijk-denken/
"Butler, Negri en Žižek is zeker geen alternatief voor afzonderlijke inleidingen op het werk van deze drie denkers, laat staan voor het lezen van hun werk zelf. Het boek prikkelt wel de nieuwsgierigheid en biedt lezers genoeg handvatten om dieper te graven. ‘Leef zonder ideeën!’, dat is volgens de Franse filosoof Alain Badiou een van de geboden van het moderne kapitalisme. Wie het oppervlakkige commentaar in kranten leest of televisie kijkt, zal moeten onderkennen dat dit gebod vaak slaafs gevolgd wordt. Hopelijk leidt Butler, Negri en Žižek ertoe dat meer mensen dit gebod met voeten zullen treden."
Alex de Jong

Aantal:
Butler, Negri en Zizek

Judith Butler, Toni Negri en Slavoj Žižek zijn zonder twijfel drie van de bekendste en belangrijkste linkse denkers van dit moment. Ze hebben baanbrekend werk verricht in het denken over gender, arbeid en ideologie. Maar net als bij veel andere filosofen is hun werk soms moeilijk toegankelijk en vereist vaak nogal wat voorkennis.    

Hun werk dreigt eenzelfde plaats in te nemen als Marx' Kapitaal in de negentiende en twintigste eeuw: het is van grote invloed, maar slechts weinigen hebben de teksten écht gelezen of doorgrond.
Dit boek heeft als doel de belangrijkste ideeën van Butler, Negri en Žižek te verklaren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De bijdragen zijn zo geschreven, dat er geen bijzondere voorkennis wordt vereist. Daarbij worden de ideeën telkens weer geïllustreerd door duidelijke voorbeelden.

Voor een interview met de redacteur, zie: http://youtu.be/KZbIZYc0DCk?t=20m30s en http://vimeo.com/76153924