Ethica Nicomachea (Paperback)
Ethica Nicomachea (Paperback)
€ 24,90
Auteur :
Aristoteles (384 - 322 v.Chr.)
Vertalers :
Bartel Poortman, Charles Hupperts
ISBN:
9789055735655
Verschenen:
16-12-2004
Omvang:
420 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Tijdschrift voor theologie, jrg. 2006 nr. 4
"Dit is geen nieuwe Nederlandse vertaling van de Ethica van Aristoteles, maar een nieuwe uitgave van een vertaling die eerder, in 1997, bij een zeer kleine uitgeverij werd uitgebracht [...]. Deze nieuwe uitgave door uitgeverij Damon wordt in het boek een 'verbeterde heruitgave' genoemd.
[...]
De verklarende aantekeningen zijn erg uitgebreid (100 pagina's bij ruim 200 pagina's vertaalde tekst) maar nuttig.
[...] het [is] zonder meer verheugend dat er nu twee goede vertalingen van Aristoteles' Ethica beschikbaar zijn; zeker wanneer een vergelijking van beide de lezers opnieuw naar de grondtekst zou brengen. Het is daarom bijzonder dat de uitgever, naast de paperback-uitgave van de vertaling, ook een gebonden editie heeft uitgebracht waarin tevens de Griekse tekst is opgenomen. [...] dat [is] beslist wel een voordeel van deze vertaling."
(Paul van Tongeren)

Aantal:
Ethica Nicomachea (Paperback)

Verschenen in de serie: Aristoteles-uitgaven

De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Met een groot psychologisch inzicht bespreekt hij de goede en slechte eigenschappen van de mens, de emoties en de fundamentele waarden in het menselijk leven, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap. Aristoteles laat op indringende wijze zien dat er op het gebied van de moraal geen absolute normen bestaan en dat elke ethische theorie moet uitgaan van de menselijke natuur en de manier waarop mensen zich in alledaagse situaties gedragen.
In de ontwikkeling van de Europese cultuur heeft de Ethica Nicomachea een belangrijke rol gespeeld. Door de geschiedenis heen heeft het werk een zeer grote invloed gehad op filosofen, kerkvaders, schrijvers, geleerden en politici. Eeuwenlang was het de autoriteit op het gebied van de moraal. De laatste decennia staat de Ethica van Aristoteles met name in de vakkringen volop in de aandacht.
De vertaling is (in beide edities) voorzien van een uitgebreide inleiding in de filosofie van Aristoteles in het algemeen en de Ethica Nicomachea in het bijzonder, van verklarende aantekeningen, een uitgebreide bibliografie en een begrippenindex. In de gebonden editie is daarnaast ook de Griekse tekst afgedrukt.