Hegel
Zelfbewustzijn, begeerte en de ander
Hegel
€ 14,90
Auteur :
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Vertaler :
Louk Fleischhacker
ISBN:
9789055735167
Verschenen:
18-06-2004
Omvang:
96 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Civis Mundi, jaargang 45 nummer 4 (november 2006)
"Fleischhackers werkwijze is het om Hegels beschouwing zin voor zin in het Duits weer te geven, telkens ??n zin te vertalen en er vervolgens commentaar op te geven. Zo werkt men zich langzaam door het stuk heen tot men het geheel begrijpt. Hij laat deze verklarende vertaling voorafgaan door een korte algemene inleiding in Hegels denkwereld. En omdat het begrip 'begeerte' zo'n belangrijke rol speelt, laat hij zijn vertaling volgen door een essay over dit concept bij denkers als Greud, Girard, Lacan, Scheler en Thomas van Aquino in vergelijking met Hegels zienswijze. Hierdoor wordt het mogelijk om Hegels gedachten in een bredere context te plaatsen en er ook de actualiteit van te laten zien. Fleischhacker heeft dit alles met grote zorgvuldigheid gedaan, waardoor zijn boek ('zijn', want het is net zoveel van hem als van Hegel) een goede inleiding tot deze moeilijke denker is geworden."

Aantal:
Hegel

Verschenen in de serie: Marginalia-reeks

Het hoofdstuk over zelfbewustzijn als begeerte in Hegels Phänomenologie des Geistes bevat drie opmerkelijke gedachten. Het zelfbewustzijn heeft als noodzakelijk objectief correlaat het leven, het manifesteert zich allereerst als begeerte en deze begeerte vindt pas bevrediging in de relatie tot een ander zelfbewustzijn. De gedachtegang die hier ontwikkeld wordt, stelt vragen aan de orde die in de hedendaagse biologie, psychologie en wijsgerige antropologie nog steeds leven.
In dit boekje is de oorspronkelijke Duitse tekst afgedrukt, met een 'interpreterende' Nederlandse vertaling en uitvoerig commentaar per zin. Gepoogd is om de tekst hierdoor in een bredere filosofische en wetenschappelijke context te plaatsen. In het bijzonder is aandacht besteed aan de samenhang met de door René Girard aan de orde gestelde problematiek van de mimetische begeerte. In een apart essay getiteld 'Liefde, begeerte en zelfbewustzijn' zet de auteur zijn eigen benadering van de thematiek uiteen.