Het Narrenschip, vertaling
Het Narrenschip, vertaling
€ 24,90
Vertaler :
E. Vandervoort
ISBN:
9789055738021
Verschenen:
13-03-2007
Omvang:
416 pagina's
Uitvoering:
Vertaling van Das Narrenschiff van Sebastian Brant uit 1494, gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Recensie

In: De stem van het boek, jrg. 18, nr. 3 (3e kwartaal 2007)
"De satire op de maatschappij van zijn tijd die hij bood, is ook eeuwenlang actueel gebleven en dankzij deze prachtig verzorgde, tweedelige uitgave kunnen hedendaagse lezers beoordelen of ook in onze tijd het Narrenschip nog in de vaart is."
(KS)


In: Ellips, 2007
"Bij uitgeverij Damon te Budel is dit jaar een uitzonderlijk boek op een bijzonder fraaie wijze uitgegeven. Het gaat om Das Narrenschiff van Sebastian Brant dat voor het eerst, oorspronkelijk in het Duits, in het jaar 1494 verscheen. Van deze oorspronkelijke editie is een fotografische herdruk verschenen die samen met een adequate vertaling op rijm in het Nederlands door E. Vandervoort in een afzonderlijke band, en voorzien van een uitgebreide inleiding door Ton Vink, een toelichting bovendien op de (meeste) houtsneden van Albrecht Dürer, en een index van namen in een cassette worden aangeboden. Een welkome en niet geringe prestatie, temeer omdat ons uit deze vroege periode van het humanisme vrijwel geen bronnen zijn overgeleverd en men in dit geval kan spreken van het werk van een christen humanist."
(Marc de Klijn)


In: NBD|Biblion , 25 mei 2007
"De zeer fraaie uitgave is voorzien van de oorspronkelijke houtsneden, toegeschreven aan Dürer. De nieuwe berijming is, evenals het notenapparaat van dr. E. Vandervoort. Hij heeft mooi werk geleverd."
(dr. E.P. Verstegen)


In: De Volkskrant (30 maart 2007)
"Das Narrenschiff past in de narren- en dwazenliteratuur van de 15e en 16e eeuw. Erasmus kan het werk, in de Latijnse vertaling, hebben gekend. Vergelijking van Narrenschiff en Lof der zotheid is om vele redenen zinloos. In de Lof der zotheid is de nar een heel andere figuur: hij prijst de ondeugden dood, hij is de dwaas die de harde waarheid zegt. Een uitzonderlijke figuur.
Bij Brant zijn wij allemaal narren, want niemand luistert alleen naar de stem van God. De narren zijn hier geen hekelaars, maar gehekelden. Brants Narrenschiff is een ark waarin de hele mensheid met al zijn gebreken over de wateren naar nergens wordt gevoerd. In de allegorie die het gedicht natuurlijk is, wordt in feite de hele mensheid afgevoerd. Brant laat een lege wereld achter!
In twee delen is Das Narrenschiff nu uitgegeven. Het eerste deel is een zeer mooie facsimil? van de eerste uitgave. De houtsneden -elk hoofdstuk heeft een eigen houtsnede die het werk het begin van een emblematisch karakter geeft - zijn heel mooi afgedrukt. Albrecht Dürer zou de maker van de houtsneden zijn. Het tweede deel is de door dr. E. Vandervoort gemaakte en van toelichtingen voorziene Nederlandse tekst [...]. Dr. Ton Vink schreef bij de vertaling een inleiding. Na ruim vijfhonderd jaar kan de Nederlander weer aan boord gaan. Goede vaart is een ijdele wens."

Aantal:
Het Narrenschip, vertaling

De vertaling van Das Narrenschiff is de enige Nederlandse vertaling op dit moment. Het Narrenschip van Sebastian Brant - waarvan de eerste druk in 1494 verscheen - heeft gedurende honderden jaren grote invloed gehad binnen de Europese cultuur. Tot Goethe was Das Narrenschiff het meest gelezen Duitse werk. Bovendien werd Erasmus’ Lof der Zotheid erin meerdere opzichten door beïnvloed. 

Het Narrenschip is een laat-middeleeuwse moraalsatire, waarin de auteur in de inleiding en 112 kapittels een bloemlezing geeft van de menselijke gebreken die tot dwaasheid leiden. Hoewel er in het werk al een licht humanistische ondertoon waarneembaar is, moedigt Brant in Het Narrenschip toch vooral de volkse lezer aan tot trouw aan de wereldlijke en kerkelijke gevestigde orde. Brant illustreert zijn opvattingen met vele citaten uit, en verwijzingen naar Bijbel, mythologie en antiek-klassieke literatuur, die tot dan het westerse denken en weten bepaalden. De kapittels worden begeleid door zeer expressieve en beeldende gravures, gedeeltelijk van de hand van Albrecht Dürer.

De vertaling wordt aangevuld met toelichtingen op de gravures van Dürer en een inleiding op het leven en werk van Sebastian Brant, waarin onder meer de invloed op Erasmus aan de orde komt. Het Narrenschip is in twee banden beschikbaar: de enige Nederlandse vertaling en een fotografische herdruk van de eerste druk van Das Narrenschiff uit 1494. De fotografische herdruk is uniek: ook de uitgaven binnen het Duitse taalgebied betreffen (Duitse) hertalingen, terwijl nu de oorspronkelijke uitgave in boekvorm beschikbaar is. Beide titels zijn ook samen in een foedraal verkrijgbaar.