Het speelveld van de vrijheid
Marx, Spinoza, overwegingen over vrijheid en macht
Het speelveld van de vrijheid
€ 17,90
Auteur :
Jasper Schaaf
ISBN:
9789460361937
Verschenen:
09-12-2014
Omvang:
160 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: NBD BIBLION, mart 2015
"Interessant boek dat - ondanks de hoog abstracte materie - goed leesbaar is voor sociale wetenschappers en filosofen die beschikken over voldoende voorkennis van de genoemde denkers."
Drs. M.H. Langelaan

Op: http://www.solidariteit.nl/extra/2015/bronnenonderzoek.html
Een voorstudie dus met een open opzet die van de lezer(es) wel aardig wat voorkennis veronderstelt en door het vrijwel ontbreken van verbindingen met de tijd 'na Marx', zeg de twintigste eeuw, af en toe onwerkelijk is. Niettemin, een boeiende speurtocht."
Hans Boot

In: Groningen Gezinsbode, 27 november 2014
"Er mag ook nog een woord van dank uitgaan naar de vertaler, want de vertaling is uitstekend. Ook zijn de vele voetnoten erg prettig, omdat er linken gelegd worden naar andere denkers, vindplaatsen in de Bijbel en andere werken, en soms worden zaken in een bepaalde context geplaatst."
Hans Berens

Aantal:
Het speelveld van de vrijheid

Van Marx is bekend dat hij de ‘proletariërs van alle landen’ opriep zich te verenigen. Hij was echter niet de eerste die ervan uitging dat ‘in vereniging’ vrijheid en macht kunnen groeien. Veel eerder schreef Spinoza al dat wanneer mensen zich in nood verenigen, zij samen meer rechten hebben.
Dit boek bevat twee essays over vrijheid en macht. Het eerste gaat over de waardering en mogelijke tekortkomingen van Marx’ visie op vrijheid. Verhelderend voor dat laatste is het debat met Bakoenin en de anarchisten van Marx’ tijd.
Ook in het tweede essay over het Speelveld van de vrijheid staat Marx’ denken centraal. Daarnaast wordt vanuit Spinoza’s filosofie naar vrijheid gekeken. In de bredere context spelen Aristoteles, Machiavelli en Hegel een rol. De politieke filosofie van Marx en Spinoza levert gezichtspunten op voor praktisch handelen en de vrijheidsgraden daarvan. Hun fundamentele visies over de samenhang van macht en vrijheid zijn verhelderend om in de overvloed van dagelijkse nieuwsfeiten te bedenken waar het eigenlijk om gaat.