Is God muzikaal?
Is God muzikaal?
€ 14,90
Auteur :
Wil Kox
ISBN:
9789055734788
Verschenen:
01-01-2003
Omvang:
104 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Recensie

In: Gregorius Blad, jrg. 131, nr. 2 (juni 2007)
"Het boekje behandelt een wezenlijke kwestie: verwijst muziek naar iets buiten zichzelf, verwijst muziek naar God? En zo ja, hoe dan?
De auteur, de in 2003 overleden filosoof, theoloog en musicus Wil Kox, legt de vraag prikkelend aan de lezer voor: Is God muzikaal?"
(Martin Hoondert)

Aantal:
Is God muzikaal?

Een jaar voor zijn dood voltooide Wil Kox (1935-2003) zijn boek Is God muzikaal? Deze postume uitgave geeft een indringend beeld van de relatie tussen mystiek en muziek. Hij schuwt controversiële standpunten niet, standpunten die hij steeds inneemt met een relativerende zelfkennis die niet van humor is gespeend.
De auteur heeft met dit boek pionierswerk verricht op het vrijwel nog onontgonnen terrein van spiritualiteit en muziek.

‘Tenslotte. Als de idee van de muziek “die Gestalt des göttlichen Namens” is moet God, zo Hij er is, wel muzikaal zijn.’


Inhoud

Voorwoord    7
Preludium     11
1. Historische oriuentatie     15
2. Aspecten van het mystieke     27
3. Aspecten van het muzikale     55
4. Is God muzikaal?     81
Postludium     99
Geraadpleegde literatuur     103