Ketters en scheurmakers
[de haeresibus]
Ketters en scheurmakers
€ 18,90
Auteur :
Aurelius Augustinus (354-430)
Vertalers :
Augustinus-vertalingen bij het Augustijns Instituut, Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink
ISBN:
9789055739318
Verschenen:
01-10-2008
Omvang:
144 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Recensie

In: Veluwse Bode, 13 januari 2012
"De regel van het geloof samengevat wat wij lezen in de Apostolische Geloofsbelijdenis en de regel van de liefde zijn voor Augustinus maatgevend bij het lezen van de Schrift."
Ds. P. de Vries

In: Katholiek nieuwsblad, 2010
"Hoe dan ook een interessant geschriftje, weer tweetalig uitgegeven."

In: NBDIBiblion, 24 april 2009
"Het geschrift verschijnt met een heldere vertaling voor het eerst in het Nederlands."
W.H.J. van Stiphout

In: Nederlands Dagblad, 20 maart 2009
"De grote kerkvader Augustinus (354-430) behandelt in zijn kostelijk werk Ketters en Scheurmakers, vakkundig verzorgd, vertaald en toegelicht door Joke Gehlen en Vincent Hunink." 
(...)
"Bestudering van deze fraaie, tweetalige, uitgave noopt tot nederigheid en zelfonderzoek. Moge het werk ruime ingang vinden bij allen die andersdenkenden te vuur en te zwaard bestrijden."

Aantal:
Ketters en scheurmakers

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Als bisschop van Hippo heeft Augustinus (354-430) tientallen jaren lang gestreden tegen alle afwijkingen van de kerkelijke leer. Manicheeërs, Donatisten, Pelagianen: ze worden in tal van zijn traktaten en preken besproken. Of vermanend toegesproken.
    Aan het eind van zijn leven maakt de grote kerkvader de balans op. In een kort, onvoltooid geschrift uit 428 geeft hij een systematisch overzicht van 88 christelijke ketterijen tot aan zijn eigen tijd. De bekendste groeperingen komen natuurlijk ruim aan bod, maar er is ook aandacht voor excentriekere ideeën. Zo willen de Adamianen naaktlopen als in het paradijs en zeggen de Rhetorianen dat alle ketters de waarheid spreken.
    Augustinus geeft bondige, zakelijke informatie over elke stroming, zonder veel polemiek. Daardoor biedt zijn geschrift een boeiend panorama van de vroegchristelijke wereld. Praktijk en leer van de oude kerk blijken nog geen onwrikbaar vaststaand geheel. Ketters en scheurmakers laat onbedoeld juist zien dat de religieuze realiteit veelkleuriger, gevarieerder moet zijn geweest.