Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie
Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie
€ 17,90
Auteur :
Alfred Denker
ISBN:
9789055731855
Verschenen:
01-01-2001
Omvang:
128 pagina's
Leverbaar:
Direct
Aantal:
Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie

De vraag, wie is de mens? is zo oud als de filosofie zelf en keert in haar geschiedenis telkens weer terug. Soms houden filosofen ons een ideaal voor, soms beschrijven zij de mens in de naaktheid van zijn bestaan. In dit boek worden enkele belangrijke mensbeelden besproken in de vorm van inleidende artikelen en oorspronkelijke, vertaalde teksten. Dit boek biedt zo niet alleen een overzicht van de geschiedenis van het mensbeeld in de filosofie, maar vormt zo ook een waardevolle inleiding in de wijsgerige antropologie.

Inhoud
Over het goede leven en het menselijk geluk, Een klassieke beschouwing
Peter van Veldhuijsen

De summo bono - over het hoogste goed, Boetius van Dacié,
ingeleid vertaald en geannoteerd door Peter van Veldhuijsen

Giovanni Pico della Mirandola, Over de mens
Peter van Veldhuijsen

Fichte en de bestemming van de mens
Alfred Denker

Schopenhauer en de ondraaglijke last van het bestaan
Dale en James Snow

Max Scheler De Mens - Een burger van twee werelden
Ben Vedder

Martin Heidegger: de mens gestold in beelden
Ben Vedder

Heeft 'de mens' ook een sekse? De lichamelijkheid van identiteit
Annemie Halsema