Nieuwe religiositeit in Nederland
Nieuwe religiositeit in Nederland
€ 19,90
Auteurs :
Aart van de Griend, Claudia Venhorst, Frans Jespers , Hanneke Minkjan, Lieve Troch, Paul van der Velde, Stef Aupers
ISBN:
9789055739028
Verschenen:
03-06-2009
Omvang:
256 pagina's
Uitvoering:
Genaaid / Gebrocheerd
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

Op: http://www.bezinningsbureau.nl/boekbesprekingen/wetenschappelijk/148-nieuwe-religiositeit-in-nederland-gevalstudies-en-beschouwingen-over-alternatieve-religieuze-activiteiten#
"De studies zijn zeer lezenswaardig en bieden een aantrekkelijke presentatie van nieuwe vormen van religiositeit waartoe de lezer mogelijk anders niet zo gemakkelijk toegang zou vinden."
Hanneke Arts-Honselaar

In: EKR magazine, jrg.30 nr.1, 2011 
"Het leuke van dit boek is, dat degenen die nieuwsgierig zijn naar concrete voorbeelden uit deze stromingen uitgebreid aan hun trekken komen door de diverse kleurrijke beschrijvingen van rituelen, meningen, tempels en healings, maar ook degenen die ervan houden dat rites, aannames en ontwikkelingen in een groter kader worden geplaatst. Deze bundel vol populaire spiritualiteit verruimt je kennis en zet je lekker degelijk aan het denken."
Monique Doderlein de Win


In: Volzin, jrg. 8, nr. 14, 17 juli 2009
"Dat buitenkerkelijke spiritualiteit, waarmee ruim een kwart van de Nederlanders zich mee bezighouden, inmiddels een serieus onderzoeksterrein is, bewijst de bundel Nieuwe religiositeit in Nederland. Hij is bedoeld voor het universitair onderwijs, maar is ook daarbuiten interessant."
Marcel Poorthuis

In: Voorster Nieuws, 19 augustus 2009
"In Nieuwe religiositeit in Nederland wordt een zeer geslaagde poging gedaan om, bij gebrek aan 'hard' onderzoeksmateriaal, via gekoppelde 'gevalstudies' sociologisch en cultureel zicht te krijgen op hetgeen zich op min of meer spiritueel vlak afspeelt."
Ronald JJ Meijer

Aantal:
Nieuwe religiositeit in Nederland

Terwijl we over de traditionele godsdiensten in Nederland geregeld geïnformeerd worden, blijft het terrein van de alternatieve religiositeit onderbelicht. Sociologen schatten dat tot een kwart van de bevolking zich bezig houdt met nieuwe religieuze activiteiten, maar scherp inzicht ontbreekt. In dit boek gaan acht specialisten op het gebied van religie gespreid op bezoek bij een nieuwe groepering of opmerkelijke persoon. We krijgen van hen concrete beschrijvingen (met foto's) van de praktijken en idee?n van onder andere soefi's, pinkstergelovigen, westerse boeddhisten, psychosofen, priesteressen van de godinnen, holistische genezeressen, spirituele zakenlieden, en popconcertbezoekers. Zo maken we kennis met allerlei alternatief-religieuze rituelen, voedings- en omgangsregels, mythen, leidersfiguren, tempels, godsbeelden, en financi?le afspraken. Aan de hand van deze gevalstudies en de analyses over de religieuze en culturele achtergronden ontstaan beschouwingen over de typering en de kritische beoordeling van zulke nieuwe religiositeit. In eerste instantie lijkt het meestal te gaan om individualistisch postmaterialisme of postmodernisme, soms om radicalisering. Maar bij nader toezien blijken popularisering, herbetovering en spiritualisering betere aanduidingen, waardoor er behalve verwondering en respect ook kritische kanttekeningen opgeroepen worden.