Postmodernisme
Een intertekstueel woordenboek
Postmodernisme
€ 22,90
Auteur :
Antoon Van den Braembussche
ISBN:
9789055737901
Verschenen:
29-06-2007
Omvang:
320 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Recensie

In: NBD|Biblion, 21 september 2007
"[...] het boek [is] een handige leeswijzer. Bij elk lemma wordt naar aanverwante termen doorverwezen. Als naslagwerk kan het boek nuttig zijn."
- J.F. Vogelaar

Aantal:
Postmodernisme

Het is geschreven om het voor leken vaak verwarrende taalgebruik te duiden en er de wijsgerige achtergronden van te verhelderen.

In dit woordenboek vind je wat je altijd al had willen weten over het postmodernisme, maar nooit hebt durven vragen. Het is immers expliciet geschreven om het voor leken vaak verwarrende taalgebruik te duiden en er de wijsgerige achtergronden van te verhelderen. Tegelijkertijd gaat het uit van het postmoderne idee dat geen enkel woord uitputtend kan worden omschreven, dat er steeds sprake is van een uitstel van betekenis en een permanente verschuiving. Vandaar dat de aard van dit woordenboek ronduit intertekstueel is. Bij elke term wordt doorverwezen naar aanverwante termen, die op hun beurt doorverwijzen naar weer andere termen, tot in het oneindige. Dit intertekstuele karakter maakt van het woordenboek een unieke hypertekst. Even uniek is dat het woordenboek vrijwel alle kunstvormen, alle disciplines, alle media en culturele praktijken vanuit een postmoderne invalshoek belicht. Deze veelzijdige aanpak, die de lezer evengoed in deconstructie als in Zen inwijdt, leidt tot een diepgaand, subtiel en tegelijk toegankelijk boek over het postmoderne vertoog in onze cultuur. Daarom ook is het voor een groot aantal studierichtingen, van filosofie via kunstgeschiedenis tot en met nieuwe media studies, van onmisbaar belang. Daarnaast richt het woordenboek zich ook tot de algemeen geïnteresseerde lezer, of dit nu een kunstenaar, een museumdirecteur of een manager is.