Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan?
Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnostische beweging
Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan?
€ 34,90
Auteurs :
A.P. Bos, E. Bruijnis, F. Ledegang, G. Groenewoud, G.C. Schaeffer, G.K. Bos, G.P. Luttikhuizen, H. van Rietschoten, J. Brankaer, J. van Amersfoort, J. van der Vliet, L. Roig Lanzillotta, L. Zwollo, W. van Rietschoten
ISBN:
9789463400428
Verschenen:
12-09-2016
Omvang:
364 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Sofie, nr 2 2017
"Het boek biedt een aantal verhelderende uiteenzettingen over de rol van de gnostiek rond het begin van onze jaartelling.
(...)
Dit boek, dat het resultaat is van vele jaren studie van de Landelijke Werkgroep Gnostiek, vormt een goede inleiding om kennis te nemen van de veelvormigheid van de gnostiek en haar aanhangers!"
Pieter de Boer

In: Friesch Dagblad, 25 februari 2017
"In Nederland heeft de Landelijke Werkgroep Gnostiek vijftien jaar lang teksten met gnostisch gedachtegoed bestudeerd en bediscussieerd, en de resultaten daarvan onalngs in een verzameling van vijftien wetenschappelijke artikelen gepresenteerd. Iedereen die meer wil weten over de achtergrond van het verschijnsel gnostiek kan ik deze bundel zonder meer aanraden. De lezer wordt vakkundig ingeleid in een bonte en boeiende wereld, en wordt bijgepraat over de nieuwste inzichten. Deze behelzen onder andere dat dit 'bijzondere' christendom, zich niet zozeer afzette tegen een 'gewone' hoofdstroom - die bestond nog niet - maar vooral aansluiting zocht bij bestaande 'bijzondere' filosofische en religieuze ideeën van heidense en joodse omgeving. Het begrip 'afsplitsing' of zelfs 'ketterij' is op deze groepen nog niet toe te passen, omdat het idee van één normatieve uitleg van de betekenis van Jezus' woorden en optreden nog uitgevonden moest worden."
Liuwe Westra

In: Paravisie, januari 2017
"In dit boek laten deskundigen hun licht sch nen over aspecten van de gnostische geschriften. Voor de liefhebber een must."
Redactie

In: NBD Biblion, november 2016

"In deze uitgave zijn de bijdrage gebundeld over de ontdekking van de Nag Hammadi-handschriften. Vooral het hoofdstuk over de cruciale rol daarbij van de Nederlandse theoloog prof. dr. G. Quispel is zeer lezenswaard. Met name de vondst van deze tot dan toe onbekende vroegchristelijke teksten in 1945, heeft de belangstelling voor de gnosis aangewakkerd. Tot deze onbekende teksten behoren het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Filippus en Het Geheime Boek van Johannes. De teksten van de bijdragen zijn voor de lezer die onbekend is met deze materie moeilijk toegankelijk. Voor geïnteresseerde lezers die reeds bekend zijn met dit onderwerp biedt deze bundel veel boeiende en gedegen informatie. De bundel is voorzien van een zeer uitgebreid notenapparaat."
E. Mutter

Aantal:
Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan?

Onder redactie van prof. dr. A.P. Bos en prof. dr. G.P. Luttikhuizen

Waar haalden gnostici hun wijsheid vandaan? Wat bezielde hen? Wat zijn typische kenmerken van het gnostisch gedachtegoed? Hoe is gnostiek ontstaan en bestaat gnostiek tegenwoordig nog? Dat zijn vragen waarop in dit boek antwoord wordt gegeven. 

De aandacht voor gnostiek is zeer versterkt doordat in 1945 in Egypte een groot aantal tot dan toe onbekende vroegchristelijke teksten gevonden werd, waaronder het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Filippus en het Geheime Boek van Johannes. Sinds de ontdekking van deze zogenoemde Nag Hammadigeschriften is de overtuiging gegroeid dat het christendom al in de eerste eeuwen van zijn bestaan een diversiteit aan stromingen moet hebben gekend. In dit boek laten deskundigen uit verschillende disciplines hun licht schijnen over uiteenlopende aspecten van deze ‘gnostische’ geschriften.