Defensie/Justitie
Deze bundel belicht op exemplarische wijze een aantal methodieken, of werkvormen voor de bijdrage van geestelijk verzorgers aan de morele vorming van militairen, veteranen en hun naasten. Het staat...
€ 24,90
In deze studie wordt de vraag beantwoord naar de mogelijke bijdrage van de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging aan de morele vorming van militairen, en welke functie en re­levantie die bijdrage...
€ 36,90
Welke zorg hebben veteranen nodig als zij terugkeren van een missie? En welke bijdrage leveren de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht hieraan? In deze bundel wordt in deel I een...
€ 21,90
Militairen kunnen voor gecompliceerde morele keuzes geplaatst worden met grote gevolgen. Ook vervullen zij op moreel vlak een voorbeeldfunctie. Hoe ontwikkelt zich het morele besef van militairen?Het...
€ 24,90
Van militairen wordt een vergaande inzet gevraagd, en daarbij dragen zij - zeker tijdens uitzending - grote verantwoordelijkheid. Hoe worden ze in staat gesteld om te doen en te geven wat soms ver...
€ 24,90
'Ik heb een motor gekocht om zo af en toe mijn hoofd leeg te kunnen rijden.' Aldus een van de veteranen in dit boek. Juist door samen op reis te gaan met de motor, naar een treffen toe, een militaire...
€ 18,90
Dit boek vormt de tweede, herziene druk van het Praktijkboek Militaire Ethiek dat in 2004 was verschenen. Een tweede druk was noodzakelijk geworden, mede als gevolg van de veranderende omstandigheden...
€ 34,90
Herinneren en herdenken. De verwerking van oorlogservaringen door jonge en oude veteranen is een belangrijk onderwerp. Het is verbonden met individuele levensverhalen en maatschappelijke discussies....
€ 14,90
UITVERKOCHT. NIET LEVERBAARHet Handboek justitiepastoraat gaat over de context, taakopvattingen en werkpraktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat. Het laat de samenhang zien van...
gratis