Economie
Het populisme is wereldwijd in opkomst. Het speelt in op gevoelens van onvrede en onzekerheid, zelfs in een sociaal en economisch ongekend welvarende wereld. Voor veel mensen biedt het populisme een...
€ 19,90
Donkere wolken pakken zich samen boven onze democratische rechtsstaat. Deze dankt zijn bestaan aan een langdurig ontwikkelingsproces. De rechtsstaat biedt de mens emancipatie, rechten en vrijheden....
€ 28,90
Zie ook: www.damon.nl/hbo7 december 2017: helaas is de website van Sportbusiness en ethiek op dit moment niet te bezoeken vanwege werkzaamheden aan de site. Januari 2018 zal deze website weer...
€ 27,90
Zie ook: www.damon.nl/hbo7 december 2017: helaas is de website van Bedrijfsethiek en MVO voor HBO op dit moment niet te bezoeken vanwege werkzaamheden aan de site. Januari 2018 zal deze website weer...
€ 34,90
Verschenen 13 maart 2012(uitverkocht in 1 dag)Tweede druk 21 maart 2012 (uitverkocht in 3 dagen)Derde druk 27 maart 2012 (uitverkocht in 9 dagen)Vierde druk 2 april 2012Het rancuneuze gif gaat over...
€ 19,90
Techniek is een politieke factor van belang. De HSL, de Joint Strike Fighter, de Noord-Zuid lijn, het elektronisch patiëntendossier, kernenergie, ondergrondse CO2-opslag, slimme elektriciteitsmeters,...
€ 19,90
Met haar indringende voordracht over integriteit van de overheid, heft wijlen minister Dales integriteit in 1992 duidelijk op de politieke en ambtelijke agenda gezet. Nadat in eerste instantie de...
€ 19,90