Esthetica
In deze studie probeert de schrijver, musicus en theoloog, een brug te slaan tussen spiritualiteit en muziek. Beide werelden zijn aan elkaar verwant omdat beide op symbolische wijze verwijzen naar het...
€ 17,90
Centraal in deze uitgave staat de Franse filosoof Roland Barthes.Het hart van dit boek wordt gevormd door drie essays die ontstonden naar aanleiding van een grondige studie van 'De lichtende kamer',...
€ 14,90
Dit boek behandelt in historisch perspectief filosofische theorieën over de kunst vanaf Plato tot heden. Het besteedt uitgebreid aandacht aan belangrijke vraagstukken van de esthetica zoals...
€ 32,90
Dit boek is alleen via de (online) boekhandel te bestellen Dit boek heeft als thema het belang van kunst. Van elf sleutelfiguren uit de geschiedenis van de filosofie worden de gedachten hierover...
€ 14,90
Items 11 tot 14 van 14 1 2