Middeleeuwse Monastieke Teksten

Onder redactie van Krijn Pansters en Guerric Aerden ocso

De reeks 'Middeleeuwse Monastieke Teksten' (MMT) beoogt wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse vertalingen van bronteksten uit de hoge en late middeleeuwen (1100-1500) uit te geven. Zij bieden ervaringsgerichte theologie en spiritualiteit vanuit een christelijke monastiek-reguliere context en zijn dus niet louter speculatief of discursief van aard.
De teksten reflecteren de voortdurende gerichtheid op God in oefening en dank (bijbellezing, meditatie, gebed en contemplatie), de continuïteit van het monastieke leven, en het zielsvermogen dat contemplatie en mystieke ervaring mogelijk maakt. Deze teksten hebben een band met het monastieke leven, al dan niet in zijn ruimere betekenis (ruim in de zin van semi-contemplatief of semi-religieus). Vanuit hun ervaringsgerichtheid dienen de teksten ook de mens van vandaag aan te spreken. Daartoe zijn ze uitgerust met verhelderende inleidingen en annotaties.

De redactie van de serie werkt momenteel aan uitgaven van diverse werkjes van Aelred van Rievaulx, het Hoogliedcommentaar van Bernardus van Clairvaux en preken van Guerric van Igny.

Voor verdere informatie of het indienen van manuscripten:
Dr.dr. K. Pansters
Franciscaans Studiecentrum
Tilburg School of Catholic Theology
Nieuwegracht 65
3512 LG Utrecht
tel. 077-8504339
K.Pansters@uvt.nl

https://www.facebook.com/middeleeuwsemonastieketeksten/

Vertaling: Tim Peeters en Guerric Aerden ocsoInleiding en annotatie: Tim PeetersEindredactie: Krijn Pansters Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten De Gewoonten van Chartreuse van...
€ 22,90
Vertaling van de geschriften Over spirituele vriendschap, Toen Jezus twaalf jaar was en Gebed tot de Goede HerderVertaling en commentaar: Simon Slijkhuis, Guerric Aerden ocso, Joost Banekeinleiding:...
€ 29,90
Items 11 tot 12 van 12 1 2