Vertaald en toegelicht door Hugo Koning
Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus
Vertaald door Vincent Hunink en ingeleid door Paul van Geest
Verschenen in de reeks Kierkegaard Werken
Vertaling van Piet Gerbrandy, onder redactie van Vincent Hunink