René van Woudenberg

René van Woudenberg is hoogleraar kentheorie en ontologie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit. Hij houdt zich bezig met filosofische vragen over kennis en waarheid, bestaan en identiteit, evolutie en toeval, betekenis en objecties tegen religieus geloof.

 
 
Alle auteurs