Marguerite Prakke

Marguérithe Prakke is juriste. Zij raakte steeds meer in de ban van Lucretius' poëtische vertelkunst, hetgeen geleid heeft tot deze heldere en toegankelijke vertaling in niet berijmde zesvoetige verzen.

 
 
Alle auteurs