Caroline Laske

Caroline Laske is verbonden aan de universiteit Gent. Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Cambridge, taal- en letterkunde aan de Universiteit van Birmingham en behaalde een doctoraat in de rechtsgeschiedenis aan de Ugent. Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt van recht, geschiedenis en taalkunde. Methodologie die in de taalkunde wordt gebruikt past zij toe over de studie van historische juridische teksten.

 
 
Alle auteurs