Heidegger-reeks

Onder redactie van Alfred Denker, Jacob van Sluis en Harald van Veghel.

Vertaald en van een nawoord voorzien door Vincent Blok. Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Heideggers Wat is metafysica? bevat drie teksten. De hoofdtekst betreft de inaugurele rede die Heidegger...
€ 16,90
“Hij werd geboren, deed zijn werk en stierf” – zo kernachtig vatte Martin Heidegger samen wat aan het leven van Aristoteles filosofisch van belang was. Veel meer had hij liever niet van zichzelf...
€ 26,90
Tweede druk. Over het humanisme is eerder verschenen met isbn: 978 90 5573 505 1 Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Heideggers Over het humanisme is het inmiddels fameuze gelegenheidsgeschrift...
€ 16,90
Vertaald en van een nawoord voorzien door Vincent Blok. Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Heideggers Wat is metafysica? bevat drie teksten. De hoofdtekst betreft de inaugurele rede die Heidegger...
€ 16,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks In 1935 gaf Martin Heidegger, twee jaar na zijn rectoraat van de universiteit van Freiburg, zijn befaamde colleges 'Inleiding in de metafysica'. In een eerste...
€ 17,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks In deze band worden twee teksten van Martin Heidegger gepresenteerd. In 'Over het wezen van de grond' behandelt Heidegger de problematiek van de wijsgerige...
€ 12,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks In De landweg weet Heidegger op basis van eigen herinneringen een hele belevingswereld te concentreren rondom een werkelijk bestaand weggetje in de nabijheid...
€ 12,90
De auteurs van dit boek zijn allen al langer vertrouwd met het denken van Martin Heidegger. Dat geldt wel in het bijzonder voor Otto Pöggeler, die Heidegger van zeer nabij heeft gekend en die met een...
€ 18,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Deze leeswijzer is zowel bruikbaar bij de bestudering van de oorsponkelijke Duitstalige uitgave als bij de recente Nederlandse vertaling door Mark Wildschut...
€ 14,90