Bernardus van Clairvaux, Tempeliers
Lofzang op een nieuwe ridderorde
Bernardus van Clairvaux, Tempeliers
€ 27,90
Auteur :
Bernardus van Clairvaux
Vertalers :
Guerric Aerden ocso, Krijn Pansters, Rik Van Nieuwenhove
ISBN:
9789460362217
Verschenen:
12-12-2015
Omvang:
152 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Tijdschrift voor theologie, herfst 2016
"Deze mooie nieuwe vertaling werd uitgegeven ter gelegenheid van de negenhonderste verjaardag van de stichting van Clairvaux in 1115.
(...)
De uitstekende en gedetailleerde inleiding op dit traktaat schetst niet alleen het levensverhaal van Bernardus, maar gaat ook uitvoerig in op zijn perspectief ten opzichte van de kruistochten en de ridderstand, en deze vaak verkeerd begrepen geschiedenis. Er zijn ook copieuze voetnoten bij de mooi vertaalde tekst, om zowel Bernardus’ context, ruimere mens- en wereldvisie als theologische inhoud te duiden. Zowel gespecialiseerde mediëvisten als mensen met een brede interesse in de middeleeuwse cultuur en spiritualiteit zullen dit werk ongetwijfeld appreciëren. We kunnen alleen maar toejuichen dat deze vertaling het gedachtegoed van Bernardus toegankelijk maakt voor een breder Nederlandstalig publiek en het is te wensen dat deze publicatie de belangstelling voor een van de grootste middeleeuwse auteurs doet toenemen."
John Arblaster

In: NBD Biblion, mei 2016
"Een uitgebreide en redelijk diepe wijsgerige inleiding en verklaring van een ruim 900 jaar geleden door de roemrijke monnik Bernardus van Clairvaux geschreven traktaat voor de Tempeliers in die tijd. In 151 pagina's, bijna 50 hoofdstukken met zeer vele voetnoten en conclusies, alsmede drie pagina's bibliografie en verder waardevolle appendices, worden de methoden, de beperkingen, de diverse interpretaties en kaders behandeld."
A.E. van Rossum

Op: http://8weekly.nl/recensie/lofzang-op-een-prachtig-werkje/
"Wat de vertalers op uitmuntende wijze hebben weten te waarborgen is deze helderheid. Voor mensen anno 2016 is er bijna niets zo ver weg als de wereld die Bernardus schetst, ruim negenhonderd jaar geleden. Wanneer een geschrift honderden jaren weet te overleven en niets aan kracht inboet, weet je te maken te hebben met een meesterwerk. Daarbij schreef Guerric Aerden, zelf cisterciënzermonnik, een inleiding tot het eigenlijke werk van Bernardus, die al een groot compliment verdient. Bernardus van Clairvaux lijkt voor even weer springlevend."
Vincent Terlouw

In: Katholiek Nieuwsblad, 8 januari 2016

"Deze verzorgde uitgave is voorzien van een uitgebreide inleiding en voortreffelijke noten van Guerric Aerden o.c.s.o., die Bernardus’ tekst samen met Rik Van Nieuwenhove vertaalde."

Aantal:
Bernardus van Clairvaux, Tempeliers

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

Omstreeks 1130 schrijft Bernardus van Clairvaux een geestelijk traktaat dat bestemd is voor de tempeliers, een militaire orde. Het traktaat, dat als Lofzang op een nieuwe ridderorde furore maakte, beschrijft de voorwaarden voor en etappes van een leven van ommekeer. Bernardus moedigt de tempeliers aan de wegen van Christus te bewandelen. Het document heeft echter een ruimere portee: over de hoofden van de tempeliers heen richt Bernardus zich tot de ridderklasse van zijn tijd, die zich onder invloed van de hoofse cultuur aan het omvormen is. Bernardus, zelf ridderzoon, probeert deze vaak agressieve en arrogante vechtjassen te injecteren met zachtmoedigheid, discipline en gemeenschapszin – kwaliteiten van de door hem wijd en zijd gepromote cisterciënzers. Aldus creëert Bernardus een hoogst originele symbiose van ridder en monnik die als blauwdruk zal dienen voor alle latere geestelijke ridderorden.

Lofzang op een nieuwe ridderorde biedt een beklijvende bezinning op thema’s als gerechtvaardigd geweld, de kunst van het sterven en monastieke spiritualiteit voor leken. Dit bekoorlijke werkje maakt de lezer tot ooggetuige van het wonderlijk debuut van de tempeliers, wier geschiedenis even tragisch als roemrijk zal zijn.

 

Guerric Aerden had een interview met Joop van der Elst over Bernardus van Clairvaux Tempeliers. U kunt het hier terugluisteren: KLIK HIER