Identiteit is kwaliteit, eerste druk
De identiteitstheorie van Paul Ricoeur
Identiteit is kwaliteit, eerste druk
€ 26,90
Auteur :
Joost Dupont
ISBN:
9789460360114
Verschenen:
29-07-2010
Omvang:
288 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Aantal:
Identiteit is kwaliteit, eerste druk

Wie ben ik eigenlijk? Wat is de zin van mijn leven? Waartoe ben ik hier op aarde? Dit zijn grote vragen die wij ons kunnen stellen. Bekende antwoorden zijn: daar komen we nooit achter. Het leven heeft geen zin. Op aarde zijn heeft geen bedoeling. Deze antwoorden zullen in dit boek niet worden overgenomen. Verdedigd zal worden dat de vraag naar identiteit te maken heeft met bovenstaande vragen en beantwoord kan worden. Denken over identiteit maakt het voor een persoon mogelijk een beter leven tot stand te brengen. Een leven dat nauw verbonden is met het leven van anderen.  

Niet alleen personen maar ook organisaties stellen vragen naar hun identiteit. Wie zijn wij als organisatie? Waar staan wij als organisatie voor? Inzichten over persoonlijke identiteit zullen in deze studie gebruikt worden om te verhelderen hoe een organisatie de eigen identiteit kan uitleggen. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op hoe de  gepresenteerde visie op identiteit van betekenis kan zijn voor de uitleg van de identiteit van katholieke basisscholen.
 
De identiteitstheorie van Paul Ricoeur is in dit boek de leidraad. Ricoeur laat zien dat identiteit geen vaststaand gegeven is, maar een voortgaande zoektocht naar een verhaal over onze ervaringen. In dat narratief, zo is een essentieel punt, wordt duidelijk wat volgens de verteller kwaliteit is. Een narratieve visie op kwaliteit, zo benadrukt Ricoeur, dient weloverwogen te zijn en dient bovendien aan te sluiten bij wat we doen. Hoe een persoon en hoe een organisatie een verhaal met een weloverwogen visie op kwaliteit kan ontwikkelen en kan waarmaken in de praktijk, wordt in dit boek aan de hand van vijf opgaven uitgewerkt. De wijze waarop een persoon of organisatie deze vijf opgaven uitvoert, dat toont de identiteit van deze persoon of organisatie.