Keerpunten
of Wat heeft het christendom werkelijk te zeggen?
Keerpunten
€ 29,90
Auteur :
Eugen Drewermann
Vertalers :
Aart de Groot, Bert van der Woude, Marja Nusselder
ISBN:
9789460362163
Verschenen:
03-10-2015
Omvang:
408 pagina's
Uitvoering:
Paperback, met 8 full colour afbeeldingen
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Mariënburg magazine, mei 2016
"Na deze korte inkijk zal duidelijk zijn, dat het hier niet gaat om een eenvoudig boek. Maar het is wel een vitaal boek, zowel om zijn analyse van de vervreemding in onze kerk ten opzichte van de geseculariseerde cultuur als om de authentiek-christelijke perspectieven die daarbij telkens worden aangereikt."
Ad Krijnen

In: Paravisie, april 2016
"
Hij betoogt in dit prachtige, maar soms ingewikkelde boek dat al onze religieuze voorstellingen een mythisch karakter hebben en bekritiseert de overtuiging dat objectief vastgesteld kan worden hoe we God moeten begrijpen en wat de verlossing door Christus betekent. Waar Drewermann in uitblinkt is het verwoorden van de revolutionaire boodschap van de mens Jezus."
Niels Brummelman

In: De roerom, februari 2016
"Al langer heb ik een grote bewondering voor de wijze waarop Drewermann bijbelteksten tot leven kan brengen vanuit zijn bijbelkennis en zijn ervaring in de psychotherapie. Dat is ook in dit boek te vinden: originele inzichten die je raken en aan het denken zetten."
Jef de Schepper

In: NBD Biblion, februari 2016

"Scherpzinnig gaat hij diep in op allerlei zaken die te maken hebben met kosmologie, sociologie, christologie, ecclesiologie, eschatologie en de leer van God. Relatie en absoluut vertrouwen staan bij hem in hoog vaandel. Het is een verre van gemakkelijk, maar zeker fascinerend boek, dat instemming maar niet minder tegenspraak zal oproepen."
Ds. Jenno Sijtsma

Aantal:
Keerpunten

Eugen Drewermann (1940), theoloog, psychotherapeut en succesvol schrijver in Duitsland, zet in dit boek de theologie weer met beide benen op de grond en brengt haar terug naar wat Jezus van Nazaret voor ogen stond en naar wat het christendom werkelijk wil zeggen.

Drewermann bekritiseert in heldere bewoordingen de overtuiging die in de kerkgeschiedenis overheerst, namelijk dat objectief vastgesteld kan worden hoe we God moeten begrijpen en wat de verlossing door Christus betekent. Van zijn kant benadrukt hij het mythische karakter van al onze religieuze voorstellingen.

In zijn baanbrekende benadering krijgen begrippen als schepping, verlossing en opstanding een zinvolle betekenis. Het boek biedt de lezer een heroriëntering van de theologie. Het is onmisbaar voor iedereen die een beter en dieper zicht op geloven wil krijgen.

Keerpunten of Wat heeft het christendom werkelijk te zeggen? is een vertaling van Wendepunkte oder: Was eigentlich besagt das Christentum?