Melodie van de tijd
Een studie naar discontinuïteit in het tijdsbegrip van Henri Bergson
Melodie van de tijd
€ 34,90
Auteur :
Nico Marsman
ISBN:
9789460362002
Verschenen:
07-11-2014
Omvang:
352 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Aantal:
Melodie van de tijd

De filosoof Henri Bergson (1859 -1941) is als continuïteitsfilosoof de geschiedenis ingegaan. In zijn filosofie representeert durée of duur de werkelijke tijd. Zij is aanvankelijk bij Bergson dynamische opeenvolging van niet te onderscheiden bewustzijnstoestanden die zich zwijgend in elkaar voortzetten en elkaar wederzijds doordringen. Durée is ononderbroken continuïteit, maar zodra we haar als concept denken, heffen we haar continuïteit op. Dan verruimtelijken en onderbreken we durée en ligt discontinuïteit op de loer. Is in ons bewustzijn alleen sprake van continuïteit of ook van discontinuïteit? Immers in de melodie van de tijd is discontinuïteit te horen als onvoorziene gebeurtenis, nieuwe dissonant, crisis of verschil.

Dit proefschrift reconstrueert het duréebegrip van Bergson vanuit antieke filosofische bronnen, de moderne filosofie, de filosofische hoofdstromen rond 1900, maar ook vanuit de Franse traditie daarna.