Wat is metafysica?
Wat is metafysica?
€ 16,90
Auteurs :
Martin Heidegger, Vincent Blok
ISBN:
9789055739325
Verschenen:
01-04-2009
Omvang:
96 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: NBDBiblion, 12 juni 2009
"Het is voor het eerst dat deze uiterst obscure tekst in het Nederlands vertaald is."

Aantal:
Wat is metafysica?

Vertaald en van een nawoord voorzien door Vincent Blok.

Verschenen in de serie: Heidegger-reeks

Heideggers Wat is metafysica? bevat drie teksten. De hoofdtekst betreft de inaugurele rede die Heidegger op 24 juli 1929 hield bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar aan de universiteit van Freiburg in Breisgau. Wat is metafysica? verscheen in eerste instantie als afzonderlijke publicatie in 1929. Aan de vierde oplage van de tekst uit 1943 voegde Heidegger een Nawoord toe. Aan de vijfde oplage van de tekst uit 1949 voegde hij een Inleiding toe.
Deze uitgave volgt de vijftiende oplage van de separate editie bij Klostermann in Frankfurt am Main (1998) die gelijk is aan de tweede herziene oplage van Wegmarken in band 9 van de verzamelde werken (1976). Ze bevat daarnaast ook de randopmerkingen van Heidegger uit zijn eigen handexemplaren van Wat is metafysica?

Wat is metafysica? werd reeds eerder vertaald door M.S.G.K. van Nierop en van een inleiding en commentaar voorzien door J.M.M. Aler (Nederlandse Heidegger-Biblioheek, Lannoo: Tielt-Utrecht 1970).

Bij deze vertaling is gekozen voor een zelfstandige vertaling van de Duitse tekst in hedendaags Nederlands, waarbij tevens gebruik is gemaakt van de eerdere vertaling.
In het nawoord wordt een nadere situering van Wat is metafysica? voor ons hedendaagse filosofische nadenken ondernomen. Een nadere situering van de tekst in het oeuvre van Heidegger kan daardoor achterwege blijven. Aangezien het hier gaat om een spiegelvertaling kan ze eenvoudig worden getoetst aan het Duitse origineel, en kan een nadere toelichting op de gemaakte keuzes bij de vertaling achterwege blijven.