Anonymus, Thuis
Inkeer en de vorming van het geweten
Anonymus, Thuis
€ 28,90
Vertalers :
Alberic Bruschke, Hans van Raalte, Jo Vossen, Karel Wiecherink, Liesbeth Dullaert, Maria van Mierlo, Mirko Breitenstein, Remco van Mullingen
ISBN:
9789463402453
Verschenen:
13-08-2020
Omvang:
192 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

Dagblad Trouw, 19 augustus 2020
In de rubriek Trouw tipt religie: "Geweten, eigen verantwoordelijkheid, schuld: het zijn thema's waar in de middeleeuwen in kloosters diep over nagedacht werd. Onder de titel 'Thuis' is een anonieme tekst van cisterciënzers verschenen waarin deze thema's uitgebreid aan de orde komen."

Katholiek Nieuwsblad, 16 oktober 2020
"een verborgen parel waarvoor we de vertalers en uitgever dankbaar mogen zijn."
Pieter Derdeyn

Op www.kloosterkracht.nl:
"Thuis is ongetwijfeld één van de mooiste contemplatieve traktaten die het westerse monnikendom rijk is."

Aantal:
Anonymus, Thuis

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

Vertaling Alberic Bruschke ocso, Liesbeth Dullaert, Maria van Mierlo, Remco van Mulligen, Hans van Raalte, Jo Vossen, Karel Wiecherink
Inleiding Mirko Breitenstein

Thuis is ongetwijfeld één van de mooiste contemplatieve traktaten die het westerse monnikendom rijk is. Deze anonieme cisterciënzertekst uit de late twaalfde eeuw, traditioneel aan Bernardus van Clairvaux toegeschreven, is in werkelijkheid een compilatie van teksten van verschillende herkomst, die niettemin één geheel vormen. Het document is tevens één van de oudste verhandelingen uit de hoge middeleeuwen over de problematiek van schuld, het geweten en de eigen verantwoordelijkheid. Zijn omvangrijke verspreiding, geattesteerd door bijna vijfhonderd handschriften en vele omzettingen in de volkstalen, onderstreept zijn betekenis en populariteit. Als geen ander geschrift weet dit traktaat de nieuwe mentaliteitsethiek van de twaalfde eeuw, met zijn accenten op individualiteit en innerlijkheid, te actualiseren. De sprekende beelden die het daarbij gebruikt, werken door tot in de moderne tijd.


Joop van der Elst interviewde vertaler Alberic Bruschke over Thuis. U kunt het interview terug luisteren: