Bernardus van Clairvaux, Bruiloft I
Preken op het Hooglied 1-23
Bernardus van Clairvaux, Bruiloft I
€ 29,90
Auteur :
Bernardus van Clairvaux
Vertaler :
Wim Verbaal
ISBN:
9789463403085
Verschenen:
16-11-2021
Omvang:
392 pagina's
Uitvoering:
Gebonden boek
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Gezinsgids, januari 2022
"Deze prachtige vertaling in stilistisch fraai Nederlands laat ons proeven waarom onze vaderen hoge achting hadden voor de Middeleeuwse abt Bernardus van Clairvaux. De inhoud is teer en geestelijk."
Peter Zevenbergen

In: De nieuwe koers, december 2021
"Een monument, de nieuwe uitgave van Bernardus’ preken over het Hooglied waarvan nu deel I is verschenen. Toewijding aan de volle goddelijke vreugde en liefde, dat is waar het bij deze mystieke geest om gaat. Mooi en goed uitgegeven. Met leeslint."
Tjerk de Reus

Aantal:
Bernardus van Clairvaux, Bruiloft I

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

Vertaling Wim Verbaal en Nico Visser osb (†)
Inleiding en annotatie Wim Verbaal 
Onder redactie van Guerric Aerden ocso, Friede Cloet, Guerric Kochx ocso, Krijn Pansters (eindredactie)

Met zijn levenswerk, zesentachtig Preken op het Hooglied, heeft Bernardus van Clairvaux (1090-1153) een meesterwerk binnen de Latijnse literatuur geschreven. Het legde de basis voor een hele traditie van commentaren op het Hooglied, maar is tevens van groot belang geweest in de ontwikkeling van de christelijke mystiek. 

In Bruiloft I zijn de eerste drieëntwintig preken vertaald. Zij behandelen de eerste drie verzen van het Hooglied als een aaneengesloten verhaal van zwakte en overgave, van wachten en verwachten. Achtereenvolgens concentreert Bernardus zich op de kus, de zalven, de voorraadkamers en het slaapvertrek. Vaak zijn de beelden zinnelijk maar steeds vormen ze een opstap naar een geestelijke werkelijkheid. 

Joop van der Elst interviewde vertaler Wim Verbaal over Bruiloft I. U kunt het interview terug luisteren: