Bidden met je handen
Preken over verschillende thema’s 2
Bidden met je handen
€ 39,90
Auteur :
Aurelius Augustinus (354-430)
Vertalers :
Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen, Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink
ISBN:
9789463402637
Verschenen:
14-02-2020
Omvang:
304 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Kerkblad van het noorden, oktober 2020
"Het lezen van preken van Augustinus blijft verrassend. En kan ook heel nuttig zijn voor diegenen die zelf een preek moeten houden. De bundel sluit af met een register op bijbelplaatsen."
D.J. Steensma, Feanwâlden

Aantal:
Bidden met je handen

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven
Bidden met je handen is een vervolg op Huis van barmhartigheid.

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.

Voor deze bundel werden tweeëntwintig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de tweede reeks preken van deze groep, allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige eeuw. De reeks vormt de laatste van de preken die in de loop der tijden als Augustinus’ sermones ad populum bewaard zijn en geordend.

Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen mag je hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het bidden met je handen.

De verscheidenheid aan thema’s in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus’ pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

Joop van der Elst interviewde Hans van Reisen over "Aurelius Augustinus, Bidden met je handen".
U kunt het interview terugluisteren: