De Federalist Papers
bakermat van het moderne constitutionalisme
De Federalist Papers
€ 29,90
Auteurs :
Allard Altena, Andreas Kinneging, Emma Cohen de Lara, Gerard Versluis, Hans-Martien ten Napel, Jean-Marc Piret, Katrien Keyaerts, Matthias Storme, Michel Huysseune, Niels Graaf, Patrick Overeem, Paul de Hert, Wouter de Been
ISBN:
9789463401371
Verschenen:
17-05-2018
Omvang:
336 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Kleio, februari 2019
"Voor het eerst is er een Nederlandstalig boek dat de papers duidt."
Ben Vriesema

In: NBD Biblion, 3 oktober 2018

"Het boek is niet eenvoudig, maar biedt goede handvatten voor de actuele debatten hierover. Het boek bevat talrijke Engelse citaten en per hoofdstuk voetnoten en een korte literatuurlijst."
Dr. G.H. Hagelstein

Aantal:
De Federalist Papers

Verschenen in de serie De Debatten
Onder redactie van Paul de Hert, Andreas Kinneging en Gerard Versluis.

De Federalist Papers worden zeer geprezen door vele presidenten van de V.S., waaronder Washington, Jefferson en Theodore Roosevelt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof citeert er tot op de dag van vandaag regelmatig uit als maatgevend voor de uitleg van de Constitutie. En politiek historicus Clinton Rossiter noemt ze ‘the most important work in political science that has ever been written, or is likely ever to be written, in the United States.’ Een werk dat volgens Tocqueville, de auteur van hét standaardwerk over democratie, ‘overal ter wereld gelezen zou moeten worden door wie in politiek en recht is geïnteresseerd’.
In deze bundel worden de Federalist Papers, voor het eerst in de geschiedenis van de Lage Landen, voor een Nederlandstalig publiek ingeleid en becommentarieerd.