Inleiding tot de verwondering
Inleiding tot de verwondering
€ 19,90
Auteur :
Cornelis Verhoeven
ISBN:
9789460360503
Verschenen:
01-06-2012
Omvang:
192 pagina's
Uitvoering:
Genaaid / Gebrocheerd
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: NBD Biblion, 29 augustus 2012
"Een terechte heruitgave van dit boeiende boek uit 1967. De titel had ook kunnen zijn: 'Inleiding tot het filosoferen'. Uitgangspunt is namelijk de bijna tot frase geworden uitspraak dat verwondering het begin is van de filosofie." (...) "Op meesterlijke wijze ontvouwt Verhoeven haar werking. Verwondering overkomt de mens; ze wordt een avontuur als de mens zich erdoor laat meevoeren, niet wetend waarheen ze hem brengen zal." 
"Een indringende, meeslepende ontdekkingstocht - stap voor stap - die de lezer tot filosoferen brengt."

Aantal:
Inleiding tot de verwondering

Inleiding tot de verwondering ontstond destijds (1967) uit een cursus 'inleiding tot de wijsbegeerte'. Het is een uitwerking van het aloude beginsel dat de verwondering aan de oorsprong ligt van elke wijsgerige bezinning.

Cornelis Verhoeven (1928-2001) noemde zijn boek zelf een oefening in de vrije val. Het verlies van elke vanzelfsprekendheid wordt onder de oude naam 'verwondering' dankbaar aanvaard, tot uitgangspunt van het denken genomen en als beginsel van niet-identiteit of 'uitgestelde identiteit' geformuleerd. Bij deze vrije val openen zich boeiende wijsgerige en ethische perspectieven. De cultuur van de vanzelfsprekendheid blijkt niet zonder gevaren te zijn: zij leidt tot verstarring, tot tirannie van de middelmaat, gevangenschap in de grot van meningen en allerlei vormen van geweld. De zo gevreesde 'zinloosheid' van het bestaan daarentegen blijkt minder een tragisch dan wel een enthousiasmerend karakter te hebben. Het laatste hoofdstuk heet dan ook: filosofie van het enthousiasme.