Leven met wijsheid
Een biografie van Thomas Merton
Leven met wijsheid
€ 29,90
Auteur :
Jim Forest
Vertaler :
Willy Eurlings
ISBN:
9789463401241
Verschenen:
24-03-2018
Omvang:
304 pagina's
Uitvoering:
Paperback, geïllustreerd
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Paravisie, augustus 2018
"
Thomas Merton (1915-1986) was een Amerikaanse kloosterling die het verschil tussen kennis en wijsheid goed kende en zich zorgen maakte over de toestand in de wereld. Een echte oplossing droeg hij ook niet aan, maar hij adviseerde zijn lezers wel vaak om tot een combinatie van actie en  contemplatie te komen. Om naast bezinning concreet de strijd aan te gaan met dat wat ons mensen uit elkaar drijft. De kerk had het moeilijk met deze ongrijpbare, maar uiterst fascinerende man. Fijne, leesbare en goed uit het Engels vertaalde biografie."

Op: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/welk-boek-neem-jij-mee-op-vakantie-hier-alvast-onze-toppers
"Bij eerste lezing viel me op hoe heerlijk het geschreven én vertaald is."
Sim D’Hertefelt

In: Trouw, 30 april 2018
Hierin een interview met Jim Forest (auteur) en Willy Eurlings (vertaler) van 'Leven met wijsheid'. Daarin staat o.a.:
"Uit de biografie door Jim Forest, net uit in het Nederlands, blijkt hoe actueel de vragen waren die hij met zich meenam."
KLIK HIER voor het hele artikel.
Frank Mulder

In: Friesch Dagblad, 21 april 2018
"Een welkom boek, dat de kwaliteit heeft om nieuwe lezers te interesseren voor het werk van Thomas Merton. (...)  De biografie van Forest geeft een inzichtelijk beeld van Mertons leven, zijn vele ontmoetingen en zijn innerlijke zoektocht naar rust en aanvaarding."
Tjerk de Reus 

"De vele foto’s maken deze biografie ook een lust voor het oog. (...) De vertaler weet waar hij het over heeft en kent de context van het monastieke leven. Alle lof voor deze vertaling!"
Nieuw Wij, Dom Bernardus Peeters

NBD Biblion
"Deze biografie van Forest voegt door het persoonlijke karakter (hij leerde hem tijdens de laatste jaren van Mertons leven kennen) veel toe aan de apologetische autobiografie en andere, meer afstandelijke levensbeschrijvingen. Daar dragen vele zwart-witfoto's aan bij. (...) Deze mooie, in warme en eenvoudige woorden geschreven biografie komt aan diepte niets tekort."
E. Sengers

In: Elsevier, 18 april 2018
"Het vrome bestaan van broeder Louis, zoals Merton in Gethsemani heette, wordt levendig beschrijven in Leven met wijsheid. (...) Zijn geestverwant Forest beschrijft de prestaties van de pionier van de interreligieuze dialoog vol bewondering."
G. van der List

In: Volzin, mei 2018
"Zijn biograaf Jim Forest heeft zich op voortreffelijke wijze van zijn taak gekweten. (...) Zijn spirituele erfenis is van blijvend belang, zo laat Jim Forest in zijn biografie overtuigend zien."
J. van Hooydonk

 

Aantal:
Leven met wijsheid

Vertaald door Willy Eurlings

De Amerikaanse trappist Thomas Merton werd bekend door zijn autobiografie The Seven Storey Mountain (Louteringsberg), waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschreef die tot zijn bekering leidde. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie en liet zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities. Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met vele geestelijke leiders van andere religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een pionier is geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.

Leven met wijsheid is een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton van de hand van Jim Forest, die Merton persoonlijk goed gekend heeft. De vele foto’s maken deze biografie tot een levendig portret.

“Thomas Merton blijft een bron van geestelijke inspiratie en een gids voor velen. Hij was bovenal een man van gebed, een denker die vragen stelde bij de zekerheden van zijn tijd en die nieuwe horizonnen opende voor mensen en voor de kerk. Hij was ook een man van dialoog, iemand die zich inzette voor vrede tussen volken en religies.”
Paus Franciscus in een toespraak voor het Amerikaanse Congres 2015

Doen en denken – vredesactivist Thomas Merton 
Lezing door biograaf Jim Forest en theoloog Thomas Quartier (Lezing)

Datum: maandag 3 december 2018
Tijd: 19:30 tot Locatie: Campus Radboud UniversiteitOrganisator: Radboud Reflects
Spreker: Biograaf Jim Forest en theoloog Thomas Quartier
Deelname kost € 5,-
Voor meer informatie KLIK HIER voor de website van Radboud Reflects


Joop van der Elst interviewde vertaler Willy Eurlings over Leven met wijsheid. U kunt het interview terug luisteren:

 

Kerknet maakte een film over Thomas Merton. U kunt de film bekijken door op onderstaande te klikken: