Leven met wijsheid
Een biografie van Thomas Merton
Leven met wijsheid
€ 29,90
Auteur :
Jim Forest
Vertaler :
Willy Eurlings
ISBN:
9789463401241
Verschenen:
24-03-2018
Omvang:
304 pagina's
Uitvoering:
Paperback, geïllustreerd
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Friesch Dagblad, 21 april 2018:
"Een welkom boek, dat de kwaliteit heeft om nieuwe lezers te interesseren voor het werk van Thomas Merton. (...)  De biografie van Forest geeft een inzichtelijk beeld van Mertons leven, zijn vele ontmoetingen en zijn innerlijke zoektocht naar rust en aanvaarding."
Tjerk de Reus

Aantal:
Leven met wijsheid

Vertaald door Willy Eurlings

De Amerikaanse trappist Thomas Merton werd bekend door zijn autobiografie The Seven Storey Mountain (Louteringsberg), waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschreef die tot zijn bekering leidde. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie en liet zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities. Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met vele geestelijke leiders van andere religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een pionier is geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.

Leven met wijsheid is een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton van de hand van Jim Forest, die Merton persoonlijk goed gekend heeft. De vele foto’s maken deze biografie tot een levendig portret.

“Thomas Merton blijft een bron van geestelijke inspiratie en een gids voor velen. Hij was bovenal een man van gebed, een denker die vragen stelde bij de zekerheden van zijn tijd en die nieuwe horizonnen opende voor mensen en voor de kerk. Hij was ook een man van dialoog, iemand die zich inzette voor vrede tussen volken en religies.”
Paus Franciscus in een toespraak voor het Amerikaanse Congres 2015

"De vele foto’s maken deze biografie ook een lust voor het oog. (...) De vertaler weet waar hij het over heeft en kent de context van het monastieke leven. Alle lof voor deze vertaling!"
Nieuw Wij, Dom Bernardus Peeters

Joop van der Elst interviewde vertaler Willy Eurlings over Leven met wijsheid. U kunt het interview terug luisteren: