Religieus atheïsme
(Post)moderne filosofen over God en godsdienst
Religieus atheïsme
€ 24,90
Auteur :
Erik Meganck
ISBN:
9789463402941
Verschenen:
15-04-2021
Omvang:
256 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

Trouw tipt religie, 21-4-2021

NieuwWij en De leesclub van alles8 mei 2021:
"Religieus atheïsme is een interessante zoektocht naar God in het actuele filosofiedebat. Het helpt als je al enige voorkennis hebt, want het is soms best pittig wat in redelijk kort bestek naar voren wordt gebracht. Maar Meganck toont zich een bekwaam docent, die met de nodige olijkheid zijn leerlingen bij de les weet te houden.
Met de bibliografische tips aan het eind kan de geïnteresseerde lezer zijn of haar zoektocht verder vervolgen."
Bert Altena

Friesch Dagblad, 11 mei 2021
“Filosofie is nooit eenvoudig, maar wie het nieuwe boek van filosoof Erik Meganck in handen krijgt, heeft toch al snel een idee wat hier aan de orde is. (…) Het prettige van Religieus atheïsme is dat je al vrij snel merkt dat Meganck niet tot het type denkers behoort dat godsdienst onder het tapijt wil schuiven. Alsof de filosofie het nu eenmaal beter weet dan de theologie, dankzij glasheldere rationele argumenten. Meganck is iemand die aandachtig naar filosofen luistert, om te horen hoe het strikte rationele, beheersende denken op een grens stuit. Want daar ontstaat ruimte komt voor ‘het andere’.”
Tjerk de Reus

Nederlands Dagblad, 21 mei 2021
"Meganck laat met verfrissende humor en ironie zien hoe twaalf atheïstische denkers religie juist een hart onder de riem steken. (…) verplichte kost voor gelovigen, predikanten en academische theologen”
Taede Smedes

In Volzin, juni 2021
"Religieus atheïsme is een prettig, vlotgeschreven boek. Het boek is een interessante zoektocht naar God in het actuele filosofiedebat. Jammer dat Meganck alleen maar mannen behandelt. Enige voorkennis is handig, want er wordt wel wat van de lezer verwacht. Ondanks de af en toe zeer complexe passages toont Meganck zich een prima docent. De bibliografische tips aan het eind van het boek zijn handig. Een boeiend boek dat al vele positieve recensies kreeg."
Greco Idema

In Veluwse Kerkbode
"Als de kritische vragen, en de scherpe spiegel die deze twaalf filosofen ons voorhouden serieus genomen worden, is de missie van Meganck geslaagd. Het boek vraagt enige inspanning (voor een Nederlander is de Belgische schrijfwijze ook wat lastig te volgen, hier en daar), maar is de moeite waard!"
Alfred van de Weg

 

Aantal:
Religieus atheïsme

Hoe komt het dat Feuerbach, Nietzsche, Wittgenstein, Russell, Sartre of andere filosofische zwaargewichten er niet in geslaagd zijn God definitief uit de westerse wereld te vegen? 

In Religieus atheïsme bespreekt Erik Meganck twaalf invloedrijke (post)moderne filosofen die elk in meer of mindere mate ‘atheïst’ worden genoemd. Althans, dat leert de karikatuur die men in handboeken en inleidingen vindt. Meganck schoont dit beeld op en biedt aan de hand van hun visie op God en godsdienst een frisse kijk op actuele godsdienstfilosofie, die voorbijgaat aan de moderne spagaat tussen denken en geloven. Dat mondt uit in een rijker atheïsme dan de oppervlakkige variaties op ‘God bestaat niet’. God is dood, leve God!

Is God verdwenen uit de filosofie? Allerminst, zo laat Erik Meganck zien in dit boeiende boek, waarin de moderne filosofie op een onthullende manier gelezen wordt. Aan het eind van alle metafysicakritiek keert onherroepelijk de naam van God weer terug.
Ger Groot

Een boek dat over filosofie gaat, dus ook over theologie. Over theologie, dus ook over filosofie. En dat bovendien een plezier is om te lezen.
Rik Torfs

Op 28 mei 2021 verscheen een uitgebreid artikel in Dagblad Trouw. Klik hier om het te lezen.

Auteur Erik Meganck werd geïnterviewd door Pater Elias over Religieus atheïsme, (Post)moderne filosofen over God en godsdienst. U kunt het interview hier bekijken: