School van de liefde
Cisterciënzers en hun spiritualiteit
School van de liefde
€ 24,90
Vertaler :
Guerric Aerden ocso
ISBN:
9789463401395
Verschenen:
25-09-2018
Omvang:
368 pagina's
Uitvoering:
Paperback, full colour geïllustreerd
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Friesch Dagblad, 27 oktober 2018
"Het zou wel eens kunnen dat de zogenoemde cisterciënzer spiritualiteit voor een brede groep hedendaagse zoekers en gelovigen iets te bieden heeft. Men zou dan in elk geval het boek School van de liefde ter hand moeten nemen (...) In dit uitnodigende en heldere boek gaat het besef van de ondoorgrondelijkheid van het goddelijke mysterie hand in hand met de aansporing tot toewijding, liefde dus. (...) Een betere gids dan Guerric Aerden kun je je niet wensen: wat hij allemaal weet te vertellen, met kennis van zaken, is tevens een vriendelijke uitnodiging aan de lezer."
Tjerk de Reus

NBD Biblion:
"Mooi verzorgde en smaakvol met kleurenfoto's geïllustreerde bundeling van artikelen over de klassieke cisterciënzer auteurs uit de twaalfde eeuw. Guerric Aerden is zelf cisterziënzer monnik en geldt als kenner van de monastieke traditie van zijn orde. Hij bundelt hier een aantal teksten die eerder gepubliceerd werden in verschillende tijdschriften. Ze zijn chronologisch geordend en bieden een goed beeld van het gedachtegoed van de grote auteurs uit de school van Citeaux. (...) Een overzicht van Nederlandstalige literatur en een naamregister verhogen de bruikbaarheid" 
G. Mathijsen osb

Aantal:
School van de liefde

In de brede waaier van spirituele stromingen verschijnt de school van Cîteaux als een levendig getuige van de liefde. Als gave Gods en als menselijke verwerkelijking werd het affectieve elan door de schrijvers van deze monastieke familie in al haar breedte en diepte ontwikkeld. Het literair genie van Bernardus van Clairvaux en diens kompanen, haalde in de eeuw van de liefde – de twaalfde – alles uit de kast om de wegen van het hart spiritueel en psychologisch te ontrafelen. Zij promootten de liefde als hoogste streefdoel en als teken van de waardigheid van de mens, waarbij taal en mystiek elkaar bevruchtten. Hun zoektocht naar de Beminde, die zij in hun afgelegen abdijen én in hun broeders dienden, ontsproot aan hun geleefde ervaring door Hem gevonden te zijn. In dit boek brengt een hedendaagse cisterciënzermonnik deze gangmakers van de affectieve theologie voor het voetlicht. Hierbij evoceert hij vanuit verschillende invalshoeken zowel hun tijd, als hun leven en spiritualiteit.

School van de liefde verschaft de lezer een rijk pallet aan zingevingen vanuit een historische bronervaring waarin eenvoud, schoonheid en contemplatie elkaar bevruchten.

Guerric Aerden ocso is samen met Krijn Pansters redacteur van de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten


Boekpresentatie
Boekpresentatie van School van de liefde vindt plaats op 13 januari 2019 om 15.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Groenplaats 21 in Antwerpen.