Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella - Ziel
Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw
Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella - Ziel
€ 29,90
Auteurs :
Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella, Willem van Saint-Thierry
Vertalers :
Friede Cloet, Guerric Aerden ocso, Guerric Kochx ocso, Joost Baneke, Krijn Pansters, Wim Verbaal
ISBN:
9789463402972
Verschenen:
16-03-2021
Omvang:
372 pagina's
Uitvoering:
Gebonden boek
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

in Trouw, 17 maart 2021:
"Het boek slaagt erin om volstrekt exotisch en toch actueel te zijn. Het is vanuit religieuze hoek bon ton om te ageren voor meer 'innerlijkheid' en focus op 'de ziel' in een materialistische samenleving. Welnu, dan is dit uitermate geschikte kost om te weten waar de christelijke traditie het dan precies over had. Willem, Aelred en Isaac staan op een knooppunt dat enerzijds teruggrijpt op de theologische traditie van de eerste eeuwen en tegelijk het humanistische perspectief van de eeuwen daarna opent. Ik vind het ontzettend fascinerend en relevant hoe ze het hemelse en het aardse samen proberen te denken.
Wolter Huttinga
KLIK HIER voor de hele recensie

In: De Nieuwe Koers, april 2021
"Wat in dit – voortreffelijk uitgegegeven – boek ter sprake komt, lijkt misschien ver-van-je-bed. Toch is dat niet zo. De vraag naar lichaam en ziel is ook vandaag volop in discussie, ook nu we steeds meer weten over het fysieke brein. De middeleeuwers houden vast aan het mysterie van onze identiteit die zij ‘ziel’ noemen. Ze speuren naar inzicht, naar goede taal en treffende metaforen. Wie de mens wil begrijpen, kan niet zonder verbeeldingskracht, blijkt ook hier." 
Tjerk de Reus

Op Christusrex.be
"De uitgave is voorbeeldig: degelijke inleiding, kritisch apparaat, registers … Een referentieboek."

Katholiek Nieuwsblad, 21 mei 2021
"een uitmuntend werk"
Pieter Derdeyn

Aantal:
Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella - Ziel

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

Vertaling, annotatie en inleiding Joost Baneke
Onder redactie van Guerric Aerden ocso, Friede Cloet, Guerric Kochx ocso, Krijn Pansters en Wim Verbaal

Wat hebben cisterciënzer monniken uit de twaalfde eeuw ons vandaag nog te zeggen over de ziel? Heeft dat nog enig belang in een tijd waarin gezaghebbende wetenschappers beweren: ‘Wij zijn ons brein, de ziel bestaat niet’? Wie de moeite neemt deze middeleeuwse teksten over de ziel te lezen, zal merken dat de monniken dikwijls dezelfde vragen hadden als wij. Bijvoorbeeld: Hebben we een vrije wil? Welke invloed hebben de hersenen op ons bewustzijn? Is de ziel wel hetzelfde als het brein? Wat blijft er van ons als persoon over wanneer ons lichaam dood is? Uitgangspunt voor alle drie de auteurs is dat lichaam en ziel onderscheiden kunnen worden, maar toch samen op een of andere manier de mens vormen. Voortbouwend op een rijke schakering aan teksten van voorgangers zoals Origenes, Gregorius van Nyssa, Augustinus, Pseudo-Dyonisius de Areopagiet en Constantinus Africanus, zijn deze cisterciënzers op zoek naar een nieuwe taal die uitdrukking geeft aan hun psychologische en spirituele visie op de mens.


in Trouw, 17 maart 2021:
"Het boek slaagt erin om volstrekt exotisch en toch actueel te zijn. Het is vanuit religieuze hoek bon ton om te ageren voor meer 'innerlijkheid' en focus op 'de ziel' in een materialistische samenleving. Welnu, dan is dit uitermate geschikte kost om te weten waar de christelijke traditie het dan precies over had. Willem, Aelred en Isaac staan op een knooppunt dat enerzijds teruggrijpt op de theologische traditie van de eerste eeuwen en tegelijk het humanistische perspectief van de eeuwen daarna opent. Ik vind het ontzettend fascinerend en relevant hoe ze het hemelse en het aardse samen proberen te denken.
Wolter Huttinga
KLIK HIER voor de hele recensie

Joop van der Elst interviewde vertaler Joost Baneke aan de hand van Ziel, Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw. U kunt het interview terugluisteren: